Ravintoainemittaus

HCA eli Health Concept Analyzer

HCA eli Health Concept Analyzer on kehon ravintoaineiden mittausmenetelmä, joka perustuu kvanttilääketieteeseen. Laitteessa yhdistyvät lääketieteen, bioinformatiikan, sähkötekniikan ja muiden tieteenalojen innovaatiot.

Mittalaite analysoi mikrosirunsa avulla ihmiskehon ja sen solujen heikon matalataajuuksisen sähkömagneettisen kentän ja se vertaa tuloksia laitteen yli 8500 viitearvoon. Laite rekisteröi solujen värähtelemää sähkövarausta, sekä mittaa niiden lähettämiä sähkömagneettisia aaltoja. Solujen resonanssitaajuudesta voidaan tehdä suuntaa antavia päätelmiä elimistön terveydentilasta, sillä taajuudet vaihtelevat terveydentilan mukaan. Mittaus tehdään kädessä pidettävän sensorin avulla.

*Ihmisen elimistö koostuu lukemattomista soluista, jotka jakautuvat, uusiutuvat ja kuolevat joka hetki. Minuutissa ihmisen kehossa uusiutuu noin 100 miljoonaa verisolua.

Verikokeen ja HCA-mittauksen tulokset voivat olla hyvin samansuuntaiset. On hyvä kuitenkin muistaa, että verikoe mittaa aineen määrää litrassa verta, kun taas Health Concept Analyzer mittaa aineen sähkösignaaleja kudoksesta. Mittaustarkkuus on noin 80 % veritesteihin verrattavista tiedoista. Mittausmenetelmä sopii oman terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Mittausmenetelmällä ei diagnosoida sairauksia.

Ravintoainemittauksen pohjalta voidaan tehdä paremmin hyvinvointiasi edistäviä valintoja ruokavalion, ravintolisien ja elintapojen saralla. Kauan jatkuneiden tai vaikeiden oireiden kohdalla suosittelemme laajempaa ravintoneuvojan konsultaatiota (60 min) tai yksityiskohtaisempaa tietoa antavien laboratoriomittausten tekemistä. Lääkärin lähetettä näihin mittauksiin ei tarvita. Ravintoterapeutti analysoi tuloksesi, jonka avulla pystyt hienosäätämään ruokavaliotasi kehollesi hyödyllisempään suuntaan.

Huomioithan, että mittaus ei ole lääketieteellinen diagnoosi, vaan otos kehosi toiminnoista mittaushetkellä ja sopii ravitsemustilan hahmottamiseen. Tuloksia peilataan aina oirekartoitukseen, johon myös seuranta perustuu. Health Concept Analyzer on suuntaa antava ravintoaineiden mittausmenetelmä, jolla on mahdollista mitata informaatiota kehosi solujen tilasta ja samalla peilata tuloksia hyvinvointisi kokonaistilaan. HUOM. HCA -mittausta ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin.

Health Concept Analyzer on mittausmenetelmä, joka tukee hyvinvointia, sekä näyttää tietä kohti parempaa elämänlaatua. Mittaus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ja haluavat vaalia omaa hyvinvointiaan!